SACZO - Screening van jongeren met een zieke ouder

Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder

Deze site stelt het Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder (SACZO) beschikbaar, inclusief handleiding en beslisboom. Het SACZO is een signaleringsinstrument om de kans op toekomstige problemen te bepalen bij jongeren die een ouder hebben met een chronisch somatische aandoening. 

Lees verder →