Screening van jongeren met een somatisch zieke ouder / SACZO

SACZO - Screening van jongeren met een somatisch zieke ouder

Contact
Dhr. dr. Dominik Sieh
Telefoon: 06 1793534
8E-mail: ziekeouder@outlook.com

__________________________________________

Sociale media
http://twitter.com/#!/ziekeouder
http://www.facebook.com/www.ziekeouder.nl

___________________________________________

Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder

Deze site stelt de handleiding en achtergrondinformatie voor het Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder (SACZO) beschikbaar. De handleiding bevat een leiddraad, beslisboom en beschrijving van een praktijkvoorbeeld (casus SACZO). Het SACZO is een signaleringsinstrument om de kans op toekomstige problemen te bepalen bij jongeren die een ouder hebben met een chronisch somatische aandoening. 

__________________________________________________________

Download de 

_______________________________________________________________

Download het

SACZO.pdf 81,75 kB

_______________________________________________________________

Download de 

__________________________________________________________

Kijk hier naar de instructiefilm voor het SACZO

http://www.youtube.com/watch?v=Qw-xG-UZcds&feature=youtu.be

__________________________________________________________

Het SACZO is voor risicosignalering bedoeld en geeft aan welke kinderen weinig kans op toekomstige problemen hebben en welke kinderen een hoge kans op toekomstige problemen hebben. Met het SACZO kunnen problemen op twee gebieden worden gesignaleerd: problemen die met het gezin te maken hebben en problemen die met persoonlijke eigenschappen te maken hebben. Het SACZO kan gebruikt worden om een gesprek aan te knopen en tips te krijgen voor mogelijke soorten van hulp in geval er sprake is van een verhoogd risico op toekomstige problemen bij het kind. Door het gebruik van het SACZO samen met de beslisboom van het SACZO kunnen problemen bij het kind zichtbaar en bespreekbaar worden. Het SACZO geeft samen met de beslisboom ook inzicht in de ondersteuningsbehoefte van jonge mantelzorgers.

__________________________________________________________

Op 15 oktober 2013 vond in het UMC te Utrecht het minisymposium SACZO plaats. Na de presentatie van het screeningsinstrument SACZO door dr. Dominik Sieh vertelden George Worthington en Marijke van den Belt, respectievelijk maatschappelijk werker en fysiotherapeut bij revalidatiecentrum Reade te Amsterdam, over hun praktijkervaringen met het SACZO. Daarna gingen de 60 deelnemers zelf aan het werk: twee aan twee bogen ze zich over de vraag hoe zij binnen het eigen werk met het SACZO aan de slag kunnen gaan.

__________________________________________________________

Download de

__________________________________________________________

Download de

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Ontstaan van het screeningsinstrument SACZO

Dr. Sieh heeft vanuit de Universiteit van Amsterdam, afdeling Pedagogische Wetenschappen, in samenwerking met revalidatiecentrum De Hoogstraat te Utrecht tussen 2008 en 2013 onderzoek gedaan naar het functioneren en de behoefte aan hulp van jongeren met een chronisch lichamelijk zieke ouder. Het onderzoek is gesubsidieerd door ZonMw.

Onderzocht werd hoe jongeren van zieke ouders omgaan met hun situatie en of zij hulp willen hebben. Het onderzoek heeft een preventief screeningsinstrument opgeleverd: Screeningsinstrument voor Adolescenten met Chronisch Zieke Ouder (SACZO). Het SACZO bestaat uit 8 vragen om kinderen met een verhoogde kans op toekomstige problemen in een vroegtijdig stadium op te sporen.

Tussen 2008 en 2010 zijn 103 gezinnen met 161 jongeren thuis bezocht om vragenlijsten af te nemen. Gekeken is naar het functioneren en de behoefte aan hulp bij zowel de ouders als de kinderen. De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in Nederlandse vakpublicaties en internationale peer review-tijdschriften. Een aantal publicaties staat onderaan het kopje Publicaties; meer informatie kunt u opvragen via Contact.

Begin 2011 hebben 149 jongeren meegedaan waarvan ten minste één van de ouders een chronisch lichamelijke ziekte heeft opgelopen langer dan 6 maanden geleden. De jongeren waren tussen de 10 en 20 jaar oud en woonden voornamelijk thuis. De jongeren vulden een vragenlijst via internet in en deden dat na één jaar opnieuw.

De deelnemers hadden ouders met deze en verwante chronische ziektes

  • beroerte
  • diabetes-I met beperkingen
  • dwarslaesie
  • hersenschudding
  • multiple sclerose
  • reuma
  • spierziekte
  • ziekte van Parkinson
  • andere chronische ziekten zoals longziekte of darmziekte

_________________________________________________________