Screening van jongeren met een somatisch zieke ouder / Sieh Advies & Training

Sieh Advies & Training

1026512@2x

_______________________________________________________________________

Het adviesbureau Sieh Advies & Training richt zich op mantelzorgondersteuning voor kinderen en gezinnen van ouders met een chronisch somatische aandoening.

Sieh Advies & Training biedt advies met betrekking tot (mantel)zorg en geeft trainingen aan professionals om jonge mantelzorgers en hun gezinnen de juiste hulp te kunnen bieden. 

________________________________________________________________________________

Sieh Advies & Training biedt advies met betrekking tot (mantel)zorgprojecten en geeft trainingen aan professionals om jonge mantelzorgers de juiste hulp te kunnen bieden. Hier kan het gaan om de juiste doorverwijzing, professionele hulp alsmede risicosignalering van toekomstige problemen bij het kind. Tevens kunt u Sieh Advies & Training benaderen voor training van gesprekstechnieken en interventies bij gezinnen waarin een van de ouders een chronisch somatische aandoening heeft. Bovendien kunt u bij Sieh Advies & Training terecht voor advies in beleidszaken, projectmanagement, dossierbeoordeling en expertise rond jonge mantelzorgers. Ook is het mogelijk dr. Sieh in te huren voor een publicatie, presentatie, workshop, voorlichting of lezing over kinderen en gezinnen met een ouder die een chronisch somatische aandoening heeft. U kunt voor meer informatie contact opnemen met dhr. dr. Sieh. 

Specifiek biedt Sieh Advies & Training ook traingen aan in het gebruik van het Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder (SACZO). Het SACZO is voor risicosignalering bedoeld en geeft aan welke kinderen weinig kans en welke kinderen een hoge kans op toekomstige problemen hebben.

_______________________________________________________________________________

Contact

Dhr. dr. Dominik Sieh

Telefoon: 06 17935348

E-mail: ziekeouder@outlook.com